Захвалност компанији Миленијум Тим

Београд, 29.02.2024. – Делегација Синдиката полиције Слога уручила је пригодне захвалнице Миленијум Тиму као захвалност за донацију вредну 20.000 евра коју је МУП искористио за куповину униформе за чланове Специјалистичког тима за неексплодирана убојна средства.

Некадашње Одељење за неексплодирана убојна средства Сектора за ванредне ситуације, садашње Одељење за заштиту од ЕОР, по природи посла често сарађује са компанијом Миленијум Тим која је регионални лидер у области грађевинске нфраструктуре. А када се нешто гради, могу се наћи и експлозивни остаци из ратова.  Приликом нашег рада на терену, руководиоци компаније Миленијум Тим имали су прилике да се увере у неадекватну и лошу униформу Специјалистичког тима за НУС па су желели да помогну.

Имајући у виду да је прошло доста времена од реализације донације, чланови Специјалистичког тима за НУС који су и чланови Синдиката полиције Слога једногласно су одлучили да у циљу даље сарадње и добрих односа, друштвено одговорној компанији Миленијум Тим треба пригодно захвалити, с обзиром да је конкретна захвалност случајно изостала од надлежних руководиоца у СВС или МУП.

Без обзира што овај синдикат није директни прималац донације, већ Министарство унутрашњи послова, у синдикату је донета одлука да се друштвено одговорној компанији Миленијум Тим доделе пригодне захвалнице с обзиром да је набављена униформа намењена и члановима овог синдиката.

Домаћини из синдиката Драгиша Николић, Драгић Рабреновић и заменик председника Драган Жебељан уручили захвалнице господину Ивану Бошњаку, Стојану Вујку, Вуку Радовићу и Ђорђу Крунићу.

Директор Вук Радовић каже да је друштвено одговорној компанији Миленијум Тим велико задовољство да може да помогне члановима Специјалистичког тима за НУС с обзиром на неадекватну опремљеност јединице која ради веома ризичан посао са експлозивима.

Драган Жебељан је испред Синдиката полиције Слога гостима пренео поздраве од господина Луке Чаушића – Начелника секстора за ванредне ситуације и председника синдиката Глише Видовића који су били спречени да присуствују.

Жебељан је истако да је веома важно развијати добре међуљудске односе па је у име својих колега упутио извињење ако је долазило до неажурности и кашњења у ранијем периоду када се чекало на уништење или на сагласнот за пројекте.

“Добро планирање, ажурност, иновативност као и поједностављивање администрације требало би применити како би се постигао добар резултат а циљ постигао, посебно на пројектима од великог националног значаја. А добар план је на добром руководиоцу-менаџеру. Ако руководилац нема визију и није организован и јединица не може бити успешна и ефикасна.” – истако је Жебељан.

Заједнички став је, и циљ, да се задати посао одради максимално брзо и ефикасно. Да би се то постигло треба разговарати, развијати и гајити добре међуљудске односе уз заједничка дружења у слободно време или након реализације пројеката.

“Кроз сарадњу, разговор и разумевање проблема обеју страна стварају се пријатељске везе које створају задовољане раднике. Задовољан и уважен радник је и продуктиван радник.” – каже Жебељан.

Директор Радовић истиче и да је безбедност запослених у Миленијум Тиму на првом месту:  “Поштујемо и примењујемо све мере безбедности и здравља на раду и  процењујемо ризик пре реализације пројекта хуманитарног разминирања.”

Радови који се изводе на терену приликом хуманитарног разминирања спадају у послове високог ризика, па због тога локације на којима се врши разминирање обезбеђујемо према Међународним стандардима за противминску делатност, уз примену свих мера безбедности и коришћење личне заштитне опреме за рад деминера на терену. – Истиче Радовић.

Жебељан је истако да сматра да Србија нема адекватне прописе који се односе на разминирање као и да недостају процедуре и национални СОП и да ће овај синдикат у будуће са партнерима радити на томе. Као позитиван пример дат је закон Републике Хрватске и њихова подзаконска акта.

Заједнички став је да треба партнерски радити на превазилажењу уочених проблема, да ће компанија Миленијум Тим пружити неопходну подршку, по потреби и финансијску у погледу обука у инострансту за ЕОД, опреме и проналажења адекватног објекта за рад и смештај јединице.

Посебно истичучи проблем који нас очекује у Прахову код вађења ЕОР из немачких бродова у Дунаву. За то се у наредном времену треба добро припремити јер је то пројекат од националног значаја.

Ваш синдикат полиције Слога