Category Archives: Уставном суду

Уставна жалба: МУП нарушио људска права

Београд, 11.07.2018. – Синдикат полиције Слога поднео је  Уставну жалбу због повреде људских права из члана  46 и 51 и Устава Републике Србије, односно повреде Права на обавештеност и Права на слободу мишљења и изражавања. Наиме, Министарство унутрашњих послова ћутањем управе одбило је да достави информације које су се тицале одбране наших чланова пред судом.

Уставни суд: запослени у МУП нису у истој правној ситуацији као запослени код других послодаваца

Ustavni-sud-SrbijeБеоград, 20.11.2017. – Мало Веће Уставног суда у саставу судија Братислав Ђокић, председник Већа и судије др Тијана Шурлан и мр Томислав Стојковић донесли су закључак о одбацивању више иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба Закона о полицији из чл. 154 , чл. 167, чл. 169, чл. 170, чл. 172, и чл. 189 Закона о полицији.

УСТАВНОМ СУДУ: Полицајци дискриминисани, укинута права из безбедности и здравља на раду

Ustavni-sud-SrbijeБеоград, 15.09.2016. – Синдикат полиције Слога предао је Уставном суду Републике Србије иницијативу за оцену уставности и законитости члана 2 став 2 Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 91/2015).

Уставном суду: Члан 167. Закона о полицији неуставан!?

Ustavni-sud-SrbijeБеоград, 01.03.2016. – Ступањем на снагу новог Закона о полицији отворио се проблем који се огледа у оцењивању запослених. Као што смо раније писали, доносилац прописа је област оцењивања у МУП свео на један непрецизан члан закона. Због тога, председник Синдиката полиције Слога Драган Жебељан упутио је иницијативу Уставном суду с циљем да се члан 187. Закона о полицији стави ван снаге.

УСТАВНОМ СУДУ: Незаконита контрола боловања!

Београд, 26.02.2016. – Председник Синдиката полиције Слога поднео је Уставном суду Републике Србије иницијативу за оцену уставности и законитости члана 190. ст. 6. Закона о полицији. Члан се односи на контролу боловања у коме је прописано

Синдикат полиције Слога затражио правну заштиту од Уставног суда

IMG_20160118_132823Београд, 18.01.2016. године – Председник Синдиката полиције Слога Драган Жебељан упутио је Уставном суду Републике Србије Иницијативу за утврђивање незаконитости Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места у МУП поверљиво 01 број 6734/15-34 од 01.12.2015. године.