О нама

Решењем Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 04.12.2013. године Синдикат полиције Слога уписан је у регистар синдиката у Републици Србији и као такав бави се синдикалним радом, заступањем и заштитом запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Синдикат полиције Слога део је Удружених синдиката Србије Слога.