У СВС и даље без решења о распоређивању

grb svs new MALAБеоград, 05.07.2016. – Председник синдиката упутио је допис начелнику Сектора за ванредне ситуације господину Предрагу Марићу у вези проблема који су идентификовали запослени. 

У допису се наводи:

Синдикату полиције Слога обратило се више радника Сектора за ванредне ситуације са питањима у вези решења о распоређивању, премештају и висини укупног коефицијента плате.

Случајеви различити и индивидуални али за све њих је зајднички проблемом а то је изостанак уручење решења о распоређивању или премештају сходно новој систематизацији из 2016. године.

Посебно забрињава чињеница да је појединим радницима СВС, већ неколико месеци до годину дана умањена плата без икаквог писменог образложења односно решења. Самим тим не постоји основ за улагање жалбе Жалбеној комисији Владе сем евентуалног утврђивања кривичне одговорности преко тужилаштва, што никоме није жеља или циљ.

С обзиром да је плата смањена без правоснажног и извршног решења о распоређивању и решења о укупном коефицијенту плате, сматрамо да је дошло до озбиљне и евидентне повреде законских прописа као и радничких и људских права, те је обавеза Синдиката да Вам на то у најбољој намери укаже, на време.

С тим у вези, у име чланова Синдиката полиције Слога и других запослених апелујем на Вас да сходно закону и овлашћењима које поседујете, с обзиром да сте потписник решења, предузмете мере и радње у циљу отклањања неправилоности.

С поштовањем,

Председник синдиката
Драган Жебељан

 

One comment

  1. […] Београд, 14.07.2016. – Помоћник министра, Начелник Сектора за ванредне ситуације господин Предраг Марић писменим путем доставио је одговор Синдикату на допис од 04.03.2016.године у вези са решењима о распоређивању, премештају и висини укупног коефицијента плате. О тој теми писали смо на ОВОМ линку. […]

Оставите одговор