Момира Гавриловић на суду победила МУП и Државно правобранилаштво

Ужице,  03.04.2024. – Колегиница Момира Гавриловић из Ужица, уз помоћ Синдиката полиције Слога и нашег легендарног адвоката Владимира Радовановића победила је на суду Министарство унутрашњих послова. МУП ће због незаконито донето решење које је у то време потписао начелник Жељко Веселиновић из својих средстава исплатити трошкове поступка у висини од 88.500,00 динара.

Незаконитим решењем тадашњег начелника Сектора за материјално-финансијске послове Жељка Веселиновића колегиница Момира Гаврић је трајно премештена са радног места помоћни радник (намештеник) из Ресторана у Ужицу на радно место помоћни радник у Хотелу “Нарцис” на Златибору.

Незадовољна незаконитим решењем наша чланица Момира Гаврић је преко Синдиката полиције Слога поднела тужбу Основном суду у Ужице.

Након окончаног постука, суд је утврдио да је оспорено решење незаконито и да је донето на штету наше чланице.

Незадовољни пресудом Основног суда у Ужицу, Министарство унутрашњих послова је поднео жалбу на пресуду која није усвојена.

Истичемо да је овај синдикат својевремено указивао руководиоцима тадашње организационе јединици за послове исхрене и смештаја у Сектору за материјално-финансијско пословање да је  решење о трајном премештају незаконито и да ће њихова незаконита одлука на крају коштати МУП. Захтевали смо да се оспорено решење повуче.

Како није било слуха а евидентно ни памети, на крају се и доказало да је решење незаконито и да је МУП у обавези да на име трошкова из свог буџета исплати 88.500,00 динара.

Садашњим руководиоцима који се баве пословима исхране и смештаја ова пресуда би требало да буде за наук да сличне грешке не праве. Високом менаџменту МУП у Кабинету министра подстрек да оне руководиоце који не познају право, или су бахати, лично терете у циљу надокнаде материјалне штете коју су проузроковали својим нестручним радом уз грубо нарушавање радничких права.

Ваш Синдикат полиције Слога