Проблеми и изазови у заштити од минског загађења у Србији

Београд,  05.04.2024. – Док свет обележава Међународни дан свести о минама и помоћи у противминском деловању, у Србији се сусрећемо са проблемима и изазовима који истичу недовољну пажњу и ресурсе у борби против овог опасног наслеђа рата.

Међународни дан свести о минама и помоћи у противминском деловању обележава се сваког 4. априла са циљем да се скрене пажња на проблем минског загађења и важност уклањања мина из околине. Овај дан такође служи да се подстакне акција за заштиту цивила од опасности минама и практична помоћ жртвама минског загађења.

У Србији је Међународни дана свести о минама и помоћи у противминском деловању који се обележава сваког 4. априла протекао потпуно незапажено. Стиче се утисак да Србија и даље нема јасну визију нити има циљ да становништво, пре свега децу и омладину информише о овој области.

Некада су се деца која су одрастала у СФРЈ Југославији кроз предмет “Одбрана и заштита” упознавала са  оружјем и минско-експлозивним средствима и опасностима које носе одбачена средства која служе за рат.

Таквог или сличног предмета данас у школама више нема. Из тог разлога можда би Међународни дан свести о минама и помоћи у противминском деловању могао да се обележава кроз различите активности, као што су:

  1. Организовање образовних кампања и информативних настава о безбедности од минске опасности.
  2. Предавања и радионице које се односе на уочавање, препознавање и детектовање одбачених средстава који служе за рат- експлозивни остаци рата.
  3. Промовисање свести о опасности од минско-експлозивних средстава.
  4. Организовање кампања за помоћ жртвама минских несрећа и зараженим подручјима.
  5. Подизање свести на друштвеним мрежама и кроз медијске кампање.

Главни циљ би био образовати људе о опасностима мина и подстаћи акције за заштиту људских живота и безбедности.

И док свет обележава Међународни дан свести о минама и помоћи у противминском деловању, у Србији се сусрећемо са изазовима који истичу недовољну пажњу и ресурсе у борби против овог опасног наслеђа рата.

Противминска делатност у Србији

У Србији се против мина и експлозивних остатака рата (ЕОР) и  неексплодираних убојних средства (НУС) бави неколико државних органа и то:

У Министарству унутрашњих послова надлежна оперативна јединица која се између осталог бави и противминском делатношћу налази се у Сектору за ванредне ситуације под назовом Одељење за заштиту од експлозивних остатака рата (ЕОР) која је подељена на два одсека и то су:

  • Одсек за оперативне послове и
  • Одсек за пројектовање, контролу и извиђање ЕОР

По унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Одељење за заштиту од експлозивних остатака рата (ЕОР) обавља послове организације и спровођења заштите од ЕОР. Издаје овлашћење правним лицима за обављање одређених послова заштите од ЕОР. Врши контролу рада правних лица која су добила овлашћење за обављање одређених послова заштите од ЕОР и контролу реализације пројеката заштите од НУС који се реализују на територији Србије.

Запослени из оба одсека обављају оперативне и теренске послове који се односе на заштиту становништва од експлозивних остатака рата.

Дакле у Србији је Одељење за заштиту од експлозивних остатака рата прва линија одбране становништва од заосталих неексплодираних убојних средстава која потичу из ратова. Ситуација у овом одељењу је далеко од задовољавајући.

Само десетак људи који се баве овим виталним послом, док је нова систематизација довела до укидања више радних места. Осим тога, запослени су недовољно плаћени за ризике којима су изложени, а законска регулатива, подзаконски акти и инфраструктура су далеко од задовољавајућих професионалних стандарда.

Србија се суочава и са дефицитом адекватних прописа који би у потпуности регулисали област минског загађења.

Оперативној јединици недостаје адекватно место за боравак и рад, као и неопходни магацини за чување експлозива и опреме. Запослени немају на располагању основна средства за рад, па су приморани да их сами набављају. Возила која се користе за транспорт експлозивних средстава нису у адекватном стању, што додатно ограничава функционалност и безбедност.

Осим материјалних изазова и недостатка свега и свачега, запослени су лишени заштите на раду и задовољавајуће и функционалне униформе. Чак ни лично наоружање -пиштољи  још увек нису купљени што додатно повећава незадовољство, што утиче на опасност и безбедност на послу. Осигурање од повреда на раду за ову категорију запослених је неодговарајуће и представља пре увреду уместо сигурности.

Укупно, стиче се утисак да постоји неодговорно понашање и небрига према људима који свакодневно ризикују своје животе у борби против минске опасности.

Насупрот Србији, Хрватска је пример земље која је посветила много више пажње заштити од минског загађења. Хрватска има посебан Закон о заштити од минског загађења који детаљно регулише све аспекте ове области, укључујући процедуре уклањања минских поља, обучавање зарад предупређења инцидената, као и механизме за помоћ жртвама који се баве овим послом.

Хрватски закон представља скуп правних прописа који обезбеђује комплетан оквир за заштиту грађана и подршку лицима која се баве уништавањем пронађених експлозивних средстава и уклањањем минских поља. Таква законска регулатива осигурава стабилност и ефикасност у реаговању на изазове које представља минско загађење.

Али где је у свему овом Србија? У нашој земљи само пар чланова у закону односи се на област противминске заштите. Изгледа да нико не обраћа пажњу на то, а све што би требало да буде законодавно уређено, унешено је у прастари подзаконски акт који више не одговара потребама.

Упоредно са Хрватском, Србија може извући користи из њиховог приступа и унапредити свој правни и институционални оквир за заштиту од минског загађења. Овакво унапређење значајно би допринело безбедности и сигурности свих грађана.

Поред добре законске регулативе коју Србија треба да усвоји, потребно је одредити адекватно место за смештај ове оперативне јединица, са магацинским простором, опремом и полигонима за тренинг.

Неопходно је набавити и адекватну опрему за рад, што би допринело смањењу стреса на раду и стварању задовољства у послу којим се баве деминери.

Уместо стварања задовољства, послодавац, чине се, не предузима ништа. Плате у овој оперативној јединици су изједначене са платама колега који немају никакав ризик на раду попут рецимо запослених у Сектору за логистику.

Долазимо до парадоксалне ситуације да ватрогасац-спасилац са средном стручном спремом не жели да пређе на радно место пиротехничара са средњом стручном спремом јер му је месечна зарада као ватрогасца пуно већа од плате пиротехничара.

Запосленима није признат чак ни теренски додатак или пиротехничка накнада коју имају припадници Војске Србије.

2024-03-27 Предмет Душан Николић - захтев за обавештење

Једино што је је запосленима признато је додатак у висини од 3% по изласку на терен због чланства у Специјалистичком тиму. Тако долазимо до врло чудне ситуације да руководиоци најпре себи планирају и омогућавају највише теренских интервенција у току месеца у циљу подизања зараде док извриоци остају у канцеларији да се баве тривијалним стварима.

Па на састанку руководилац рече: “Нећу ја да дозволим да се мени неки извршилац приближи са платом…” 

И поред тога што је овај синдикат одржао више састанака у са руководиоцима из Кабинета министра и Секретаријата, поред намере да саслушају, скоро па се ништа није помакло, проблеми се гомилају а незадовољство међу заспоелнима у Београду, Нишу и Крагујевцу све више расте.

2024-03-28 Теренски додатак ЕОР

Коме је гомилање незадовољства у интересу?

Питање је и да ли ће надлежна лица која руководе јединицом схватити на којим позицијама се налазе и шта им је основни опис посла и која им је дужност руководиоца, или ће се и даље превасходно трудити да раде теренске извршилачке послове  док ће стратешки послови и циљеви оставити некоме другоме у задатку. Можда извршицима?

Ваш Синдикат полиције Слога