МУП кажњен са сто хиљада динара због нарушавања права узбуњивача

Београд, 26.09.2019. – Први основни суд у Београду донео је решење којим кажњава извршног дужника Министарство унутрашњих послова у износу од 100.000,00 рсд и одговорно лице извршног дужника у износу од 10.000,00 рсд због тога што није вратио колегиницу узбуњивача на претходно радно место.

Синдикат затражио разрешење и изузеће Већа дисциплинске комисије у Новом Саду

Београд, 10.09.2019. – Након пресуде Управног суда у Београду у корист Милана Думановића (пресуду број 24 У 11128/17 од 07.06.2019.године) којим се поништава решење Дисциплинске комисије МУП, Већа у Новом Саду  и  предмет враћа надлежном органу на поновно одлучивање. Овај синдикат је од министра Унутрашњих послова затражио разрешење и изузеће чланова дисциплинског већа у Новом Саду. О овој теми писали смо у чланку на ОВОМ линку.

Жалбена комисија одлучила да ради по закону !?

Београд, 03.09.2019. – Жалбена комисија Владе Републике Србије, притиснута тужбама од стране Синдиката полиције Слога, одлучила је да поступа по закону. Став који је претходно заузела у погледу сопствене надлежности за решавање жалби на оцене запослених у МУП очигледно је изменила доношењем нових решења у корист полицијских службеника.

Републичко јавно тужилаштво изгубило на Управном суду

Београд, 09.08.2019. – Републичко јавно тужилаштво (РЈТ) заједно са Министарством унутрашњих послова је изгубило још једну битку. Сада је већ јасно да не постоји правни начин да се спречи административно извршење решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, који је одлучио да нема сметњи да нам се достави нови важећи Правилник о систематизацији радних места у МУП. Решењем Управног суда одбијен је захтев РЈТ којим је тражено да се извршење одложи до окончања управног спора. Чекамо  ново решење о извршењу.

МУП не поштује одлуке суда и право узбуњивача

Београд, 02.08.2019. – Након решења Вишег суда у Београду од 25.01.2019.године Министарство унутрашњих послова одбија да узбуњивача И.В. врати на претходно радно место у статусу ОСЛ.

Министарство правде нарушило начело добре управе

Београд, 28.07.2019. – Заштитник грађана Републике Србије утврдио је да је Министарство (не)правде учинило пропуст тиме што ни након две године није поступило по информацијама о спољашњем узбуњивању.

Милан Думановић добио спор против МУП на Управном суду

Београд, 05.07.2019. – Управни суд у Београду донео је пресуду којим је поништио решење Дисциплинске комисије, Већа у Новом Саду којим је председавао Петар Јеличић и који је нашег колегу Милана Думановића прогласио кривим за наводну тешку повреду службене дужности и изрекао му најтежу казну – престанак радног односа.

Правилник о полицијским овлашћењима за ОСЛ и ПД статусе!?

Београд, 05.07.2019. – Нови Правилник о полицијским овлашћењима ступио је на правну снагу након објављивања у Службеном гласнику РС број 41 у 2019.години. Претходно, Заштитник грађана имао је одређене примедбе на  чланове 1, 20, 22  и 113. Синдикат полиције Слога пита се да ли су стручњаци који су писали предметни правилник упознати са садржајем члана 10 Закона о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) с обзиром да се у правилнику искључиво користе термин „полицисјки службеници“ уместо „овлашћена службена лица“ или „полицијски службеници у статусу ОСЛ“.

Прекршајни суд донео пресуду против правнице Жељке Влаисављевић!

Београд, 01.07.2019. – Прекршајни суд у Новом Саду, поступајући по Захтеву за покретање прекршајног поступка од 03.08.2017.године, донео је осуђујућу пресуду осудивши правницу Жељку Влаисављевић из ПУ Нови Сад, на новчану казну од 5.000 рсд. Госпођа Влаисављевић је у то време била овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и одговорно лице у органу јавне власти тј. Министарству унутрашњих послова ПУ Нови Сад.

Слога одржала други семинар на тему мобинга

Дивчибаре, 30.07.2019. – Удружени синдикати Србије „Слога“ организовали су у  „Дивчибарским вајатима“ семинар за синдикалне активисте, представнике синдиката из јавнних управа на тему Злостављање на раду – мобинг. И овог пута предавање је одржао потпредседник Синдиката полиције Слога, Драган Жебељан.

Прво решење у МУП о годишњој оцени за 2016.

Београд, 29.06.2019. – ПУ за Град Београд донела је прво решење о годишњој оцени рада за 2016. годину на назхтев колегинице Горадане Војин из ПС Земун коју заступао овај синдикат а након препоруке Заштитника грађана где је утврђено да је МУП учинио пропусте у раду јер није на захтев странака у поступку доносио тражена решења.

Након пресуде „поДпредседник“ Владе и министар донео ново решење

Београд, 29.06.2019. – Након пресуде Управног суда у Београду у корист Синдиката полиције Слога министар Небојша Стефановић, потписан као „поДпредседник“ Владе Републике Срибије и министар Унутрашњих послова донео је ново решење, којим побија своје претходно незаконито решење, оспорено пресудом Управног суда.

Семинар: Злостављање на раду

Дивчибаре, 08.06.2019. – У организацији Удружених синдиката Србије „Слога“, у „Дивчибарским вајатима“ одржан је семинар за синдикалне активисте, представнике синдиката из читаве Србије на тему Злостављање на раду – мобинг. Предавач на семинару био је потпредседник Синдиката полиције Слога Драган Жебељан.

МУП изгубио спор од Синдиката полиције Слога

Београд, 27.05.2019. – Управни суд у Београду прихватио је аргументе Синдиката полиције Слога и донео пресуду којим поништава другостепено решење министра Небоше Стефановића који је у име и за потребе МУП одлучивао као другостепени орган по жалби овог синдиката.

И након препоруке Заштитника грађана, МУП наставља да крши права запослених

Београд, 25.05.2019. – Mинистарство унутрашњих послова Републике Србије и даље не поштује став Управног суда као ни препоруку Заштитника грађана, у случају када запослени затраже да им се годишња оцена утврди управним актом у форми решења.

Жалбена комисија наставља кршење закона

Београд, 09.05.2019. –  Жалбена комисија Владе Републике Србије поступила је по пресуди Управног суда,  и донела решење којим се поново прогласила ненадлежном. Подсетимо, колега је од МУП захтевао да му се донесе решење о годишњој оцени његовог рада за 2017.годину. Како је тада МУП ћутањем одбио да донесе решење, жалбу смо поднели Жалбеној комисији Владе, као надлежном другостепеном органу који се опет проглашава ненадлежним.

Повереник налаже али МУП одбија да поступи

Београд, 04.05.2019. – Повереник за информације од јавног значаја решио је у корист Синдиката полиције Слога (СПС) жалбу која се односила на добијање Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова као и измене и допуне правилника за 2015. годину. Повереник је наложио Министарству унутрашњих послова да предметни правилник достави тражиоцу.

Пресуда: Жалбена комисија прекршила закон

Београд, 03.05.2019. –  Управни суд, Одељење у Крагујевцу донело је пресуду у корист нашег члана Н.Т. по тужби због „ћутања управе“ против Жалбене комисије Владе Републике Србије. Пресудом се налаже Жалбеној комисији да донесе решење по жалби Н.Т. којом је претходно захтевао да МУП донесе решење о закључној годишњој оцени рада за 2017. годину.

МУП може да греши јер му се може

Београд, 02.05.2019. – Приликом доношења решења о распоређивању полицијских службеника од 28.11.2018. године Министарство унутрашњих послова у уводу решења позивао се између осталог и на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњих послова Инт. 01 број: 11643/18-5 од 15.11.2018. године. Међутим предметни документ не постоји, бар тако тврде у Сектору за људске ресурсе МУП.

Први мај је за Слогу сваки грађански протест против популистичке власти

Београд, 30.04.2019. – Удружени синдикати Србије “Слога” као ни Синдикат полиције Слога неће учествовати у Првомајском протесту, будући да је српска верзија обележавања Међународног дана рада постала традиционални фолклор и велика синдикална превара чији је једини циљ амортизација радничког незадовољства у корист државе и послодаваца.